opcjonalny opis

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją programu "Diagnoza problemów i zaburzeń uwagi słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym" zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi na treningi uwagi słuchowej metodą Tomatisa oraz konsultacje i badania audiolaterometryczne z wykorzystaniem metody Tomatisa, przeprowadzane przez naszego specjalistę i certyfikowanego terapeutę metody Tomatisa mgr Anetę Wrótniak – Mizura.

Diagnoza lateralizacji słuchowej, testy uwagi, selektywności słuchowej, oraz terapia Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa są kluczowym elementem pracy z dziećmi, u których obserwujemy takie problemy, jak:

• trudności szkolne i fobie szkolne
• problemy z koncentracją i uwagą
• dysfunkcje związane z motoryką dużą i małą
• dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
• kłopoty z orientacją przestrzenną
• złe samopoczucie
• niska samoocena
• wady wymowy
• zakłócenia językowe
• zaburzenia afektywne
• zakłócenia psychomotoryczne
• trudności z nauką języków
• trudności w relacjach dziecko-rodzic
• problemy w rodzinach adopcyjnych
• zaburzenia emocjonalne
• podwyższone napięcie i stany lękowe

 

 

Postawienie właściwej diagnozy pozwala wskazać właściwe procedury postępowania z dzieckiem oraz określić jego potrzeby. Diagnoza jest także niezwykle cennym narzędziem dla pedagogów, psychologów oraz terapeutów pracujących z dziećmi dotkniętymi tymi zaburzeniami.

 

Nasza placówka terapeutyczna spełnia standardy europejskie.


Nasz specjalista pracuje na dedykowanym sprzęcie najwyższej klasy, dostępnym tylko w nielicznych poradniach i klinikach. Posiadamy licencję i certyfikację do prowadzenia terapii metodą Tomatisa i pracujemy wg. metodologii i procedur opracowanych przez Jozefa Vervoort’a (najbliższego współpracownika Alfreda Tomatisa) założyciela Ośrodka Terapeutycznego Atlantis-VZW w Belgii - największego na świecie ośrodka oferującego terapię zaburzeń uwagi słuchowej, uczenia się i stanów behawioralnych oraz dr Zdzisława Kurkowskiego z Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i dr n. med. Joannę Ratyńską otolaryngologa, specjalistę audiologa i foniatrę, która jest konsultantem Metody Tomatisa i odbyła szkolenia z zakresu tej metody w Centrum Tomatisa w Paryżu.

Zapraszamy do skorzystania z naszego zaproszenia. W celu umówienia się na wizytę prosimy o zgłoszenie telefoniczne.